Wartości

WARTOŚCI

 

Kierujemy się takimi wartościami: wolność, kontakt z przyrodą, swobodna zabawa, relacja, twórczość.

WOLNOŚĆ

Tyle wolności na ile to możliwe. Uwzględniamy głos dzieci w budowaniu wizji, kształtu szkoły oraz w codziennych czynnościach i decyzjach. Głos decydujący mają dorośli w kwestiach bezpieczeństwa, ale jednocześnie uznajemy dzieci za kompetentne i staramy się im ufać w jak największym zakresie.

PRZYRODA

Uznajemy Przyrodę za integralną część potrzebną człowiekowi do zrównoważonego rozwoju i życia dobrej jakości. Natura jest ważna szczególnie dla dzieci ale i dla dorosłych, pozwala zachować równowagę psychiczną, pomaga w odnalezieniu spokoju i relaksu. Przebywanie w naturze pozwala odpocząć od multimediów, którymi na co dzień dużo się posługujemy. Przebywanie w przyrodzie pomaga rozwinąć naszą kreatywność.

Przyroda jest naszą uniwersalną pomocą naukową.

Przyroda jest nieustającą inspiracją do tworzenia dzieł, zarówno codziennego użytku jak i sztuki.

Naszym hasłem jest również: „od natury do kultury”.

SZTUKA

Sztuka jest dla nas niezwykle istotna. Jest najwyższą i najdoskonalszą formą wyrażania emocji, pragnień i potrzeb. Uważamy że jest bardzo ważna w rozwoju człowieka i czyni nasze życie lepszym i piękniejszym. Jest też uniwersalnym nośnikiem treści naukowych i wiedzy o świecie.

ZABAWA

Staramy się aby dzieci miały jak najwięcej czasu na nieinicjowaną przez dorosłych zabawę. Ważne jest, aby dzieci potrafiły same ze sobą się bawić, rozwiązywać konflikty, aby uczyły się samodzielności i rozwijały swoją kreatywność podczas takich zabaw.

RELACJA

Ważne jest dla nas budowanie relacji z dziećmi. ” Bez relacji nie ma edukacji”. Wyznajemy filozofię bezwarunkowej akceptacji dziecka takiego, jakie jest w danym momencie. Akceptujemy je jako człowieka, który zbudowany jest zarówno z tego co jest miłe i przyjemne, jak i z tego co jest trudne i wymagające.

TECHNOLOGIA

Ważne jest dla nas podążanie za zmieniającym się światem, aby umiejętnie i ze zrozumieniem wspierać dzieci w rozwoju. Wspólnie z dziećmi szukamy złotego środka, którym jest bezpieczne i zrównoważone korzystanie z multimediów. Nasza szkoła stara się uczyć życia nie tylko w leśnej dżungli, ale też w miejskiej oraz wirtualnej.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE, KTÓRE NAS INSPIRUJĄ:

Czerpiemy z takich idei pedagogicznych jak szkoły demokratyczne, wolne, pedagogika przygody, outdoor education, forest schools. Podobają nam się adventure playgrounds czyli „przygodowe place zabaw”. Ważne dla nas są też myśli A. S. Neilla, Montessori, Steinera, Korczaka, Juula .