KIM JESTEŚMY

Przygoda to placówka dla dzieci uczących się w trybie edukacji pozaszkolnej. Zespół Przygody składa się z doświadczonych pedagogów, którzy pracują z dziećmi w duchu partnerstwa, bliskości i porozumienia bez przemocy.

CO TWORZYMY

Tworzymy wolną – leśną szkołę, miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji oparte na edukacji domowej, unschoolingu i idei szkół demokratycznych. Jesteśmy też szkolą leśną, czerpiemy z idei pedagogiki przygody, czerpiemy z natury, dużo przebywamy z dziećmi w lesie i ogrodzie. Natura jest naszą uniwersalną pomocą naukową.  Opieramy się min. na idei, która powstała sto lat temu, czerpiemy z doświadczenia ponad 200 szkół na całym świecie (w tym wielu Polskich).

JAK UCZYMY

Szukamy jak najlepszych strategii nauczania naszych dzieci, aby wesprzeć je w realizowaniu obowiązkowej w Polsce podstawy programowej. Uczymy poprzez lekcje indywidualne z nauczycielem, pomoce multimedialne, programy komputerowe, filmy edukacyjne czy aplikacje. Raz w tygodniu wychodzimy na wycieczkę, korzystamy z oferty miasta i otaczającego nas środowiska. Przychodzą do nas na zajęcia warsztatowcy, ucząc dzieci dodatkowych przedmiotów takich jak angielski czy chemia i przyroda. Korzystamy z lasu i ogrodu i to jest nasza pomoc naukowa, tam często są przeprowadzane warsztaty i nasza nauka. Podążamy za naszymi uczniami i staramy się dopasować nasze strategie i zajęcia do ich potrzeb i ich temperamentów.

DLA KOGO

Proponowana przez nas forma jest oparta na zaufaniu do dziecka i jego edukacyjnych wyborów. Jest więc szkołą prawie dla każdego dziecka, ale nie dla wszystkich rodziców.

PODSTAWA PRAWNA

Dziś edukację pozaszkolną w Polsce umożliwia ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie jego trwania. Nasza placówka w tym zakresie współpracuje ze szkołą Moracz w Sulejówku.

W związku z powyższym należy pamiętać, że Wolna Szkoła Przygoda nie jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Działamy na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

MIEJSCE

Mieścimy się w zabytkowym, drewnianym domku na Boernerowie, przy ul. Grotowskiej 19, przy samym Lesie Bemowskim. Przed domkiem mamy duży ogród z miejscem do zabawy i tworzenia dla dzieci. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aby spędzi z nami na próbę jeden dzień.

OPŁATY

Szkoła jest płatna, główne koszty, które pokrywają rodzice, to koszt wynajmu lokalu, nauczycieli i pomocy oraz wyposażenia. Na opłaty składają się „czesne”, jednorazowe wpisowe, wyżywienie i inne opłaty nie uwzględnione w czesnym, jeżeli taka będzie chęć rodziców – np. za wspólnie ustalone zajęcia „dodatkowe” lub wycieczki.

Czesne na rok 2018/19 wynosi 13800 zł za cały rok szkolny (1380 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy).
Jednorazowe wpisowe 500 zł
Wyżywienie ok. 200 zł miesięcznie, zgodnie z liczbą zamówionych posiłków. Stawka dzienna za wyżywienie to 11 zł.

Współpracujemy z klubokawiarnią Sąsiedzi, oczywiście bierzemy pod uwagę wymagania dzieci i rodziców (np. diety).

REKRUTACJA

Rekrutujemy głównie rodziców. Przewidziana jest indywidualna rozmowa – najlepiej z obydwojgiem rodziców lub prawnych opiekunów. Po rozmowie proponujemy dzień próbny pobytu dla dziecka. Jeżeli dziecko dobrze się czuje w naszej placówce proponujemy podpisanie umowy udziału w zajęciach. Miejsce jest zagwarantowane po odbyciu rozmowy, podpisaniu umowy, wpłacie zaliczki i zapisaniu dziecka do Moracza.

Aktualnie mamy kilka wolnych miejsc dla dziewczynek w wieku 7 – 12 lat.

OD KIEDY DZIAŁAMY?

Ruszyliśmy we wrześniu 2015. Działamy teraz już 4 rok.

MOŻNA PRZECZYTAĆ O NAS:

Blog firmy z grami planszowymi – Granna.
Juniorowo.pl
Polityka